fbpx
TTOnlinepng

BRUKERVILKÅR

Brukervilkår

Medlemsinformasjon

Ved registrering bekrefter du at informasjonen oppgitt er korrekt. TT Online vil ikke selge denne informasjonen videre utenfor kjeden. Vi vil kunne bruke informasjonen oppgitt for å kontakte deg angående ditt medlemskap i henhold til norsk lov. Nyhetsbrev er en egen avtale, som må inngås utenom medlemskapet, og som kan avsluttes når medlemmet måtte ønske.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betales på forhånd for avtalt periode, til avtalt pris, og kan avsluttes når som helst. Inneværende betaling vil ikke bli refundert, og medlemskap løper ut perioden det er betalt for. Det er ingen bindingstid utover pakkeløsninger der man betaler for lengre perioder på en gang.  Ved inngåelse av medlemskap er det 14 dagers angrerett.*

*Angreretten bortfaller så snart produktet er tatt i bruk i henhold til norsk lov

Vi kan med en måneds varsel endre prisen på din medlemsavgift opp eller ned. Vi vil unngå endringer så langt det lar seg gjøre, men noen ganger kan dette være nødvendig for å kunne gi et bedre tjenestesortiment, eller for å følge markedet.

Medlemmet vil ha muligheten til å opp- eller nedgradere sitt medlemskap etter eget ønske

Medlemskapet er personlig og for det registrerte medlemmet. Medlemskapet kan ikke deles videre utenfor husstanden så fremt dette ikke inngår av avtalen.

Gruppemedlemskap er et eget medlemskap og unntatt fra dette. Ta kontakt om gruppemedlemskap er ønskelig.

Rettigheter

Alle rettigheter tilhører TT Online, og kan ikke videreformidles uten egen avtale. All musikk brukt i våre videoer er lisensiert, og videreformidling av disse vil bli rettslig fulgt opp av innehaveren eller oss. Enhver form for kopiering, nedlasting, videredistribusjon eller lignende er streng forbudt såfremt ikke annet er avtalt.

Ditt ansvar

Våre dyktige og profesjonelle instruktører og veiledere vil gi deg den beste treningen gjennom skjermen. Vi har ikke mulighet for å følge opp personlig, og må derfor be deg ta ansvar for egen trening. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader som følge av bruken av tjenesten.

Medlemmer med hjerteproblemer, gravide, diabetikere eller personer med andre hemmende tilstander bør kontakte lege før tjenesten tas i bruk, og kun bruke innholdet i samråd med lege.