fbpx
TT Online

Vi vil tilby et komplett digitalt treningssenter for deg, der du vil, når du vil!

Vårt mål er at det skal være enkelt å trene, selv for de som ikke ønsker, eller har mulighet til å dra på et treningssenter.

Bli med på vår hjemmetrening!


BRUKERVILKÅR

PERSONVERNVILKÅR
TT Online

Vi vil tilby et komplett digitalt treningssenter for deg, der du vil, når du vil!

Vårt mål er at det skal være enkelt å trene, selv for de som ikke ønsker, eller har mulighet til å dra på et treningssenter.

Bli med på vår hjemmetrening!


BRUKERVILKÅR

PERSONVERNVILKÅR

Trening ABC - Frekvens

Av: David

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Trening ABC – Reversibilitet

Reversibilitet er prinsippet som forteller oss at dersom vi ikke trener en egenskap eller ferdighet over tid, blir den reversert til det opprinnelige utgangspunktet og videre regresjon. Dette er et prinsipp vi helst vil unngå i treningssammenheng, men er viktig å ta hensyn til, dersom det er mangler i treningen eller mangelfulle treningsprogrammer. 

Artikkelserien «Trening ABC» omhandler treningsprinsippene. Disse vil lære deg om hvordan du selv kan benytte deg av disse, både for å få fremgang på trening og andre områder.

Mange ser på dette prinsippet som en naturlig endring som skal skje over tid, gjerne begrunnet med alder. Sannheten er at kroppen er ekstremt tilpasningsdyktig, på godt og vondt. Dersom vi ikke gjør en aktivitet som ivaretar ferdighetene våre, blir vi tilpasset til å ikke ha den ferdigheten. “Use it or lose it” heter det i treningsverdenen.

Slutter du å trene styrken, blir du svakere. Slutter du å trene kondisjonen, får du dårligere utholdenhet. Kroppen vår speiler det vi gir den av påkjenninger, enten mentalt eller fysisk.

Mangelen på påkjenninger vil gjøre at kroppen slipper tilpasninger, og nedprioriterer energikrevende oppgaver og interne forbedringer. I dagens samfunn har vi gått mer og mer bort fra fysiske påkjenninger i arbeid og fritidsmiljø, vi er derfor blitt nødt til å ivareta disse evnene og egenskapene via planlagt aktivitet som for eksempel: sport, idrett og trening. 

Reversibilitet er selve symbolet på at alt vi gjør er ferskvare. Vi må fortsette å gjøre de samme tingene, dersom vi skal kunne leve livet på våre premisser uten begrensninger.

Ikke bare en negativ konsekvens

Reversibilitet er ikke bare en negativ konsekvens, men kan være til fordel i mange tilfeller. Negative tilpasninger som overarbeidede muskler, kompenserende muskler, høyt stressnivå, feil innlært teknikk også videre, vil i tillegg reverseres over tid. Dette gjelder da ikke bare de ønskede, hardt innarbeidede endringene, men også de negative.

Tenk hvor vanskelig det ville vært å lære noe på nytt eller på riktig måte, dersom du ikke klarte å lære av det som opprinnelig var feil? Tenk om smertene du har et sted ikke ble borte noen gang? 

Når slår reversibilitet inn?

Enkelte egenskaper har forskjellig tidsperspektiv på når reversibilitet slår inn. Under ser du en tabell som forklarer hvor lenge en endring varer, basert på aktiviteten som er utført og hvilken innsats en har i den gitte aktiviteten.

Dette er estimater basert på gjennomsnitt i forskning, og erfaringer gjort med forskjellige individer over mange år.

Aktivitet

Innsats

Varighet endring

Reverseres fom

Styrketrening

<50%

12-24 timer

12 timer>

Styrketrening

75%

48 timer

36-48 timer >

Styrketrening

100%

21-24 døgn

24 døgn >

Utholdenhetstrening

75%

48 timer

36-48 timer>

Utholdenhetstrening

90%

5-7 dager

6 dager >

 

Tren hele kroppen

For de av oss som trener over tid, vil man før eller siden støte på en skade. Enten ved et uhell, eller ved en overbelastning.

Mange tenker da at det beste er å la være å trene, helt til dette går over av seg selv. Det er ikke alltid dette er det beste alternativet.

Det som kan være lurt, er først å gjennomgå treningen du har gjort i senere tid. Dersom du ser at enkelte kroppsdeler ikke har fått like mye oppmerksomhet som de burde, eller du har hoppet over visse deler av treningen fordi den ikke var like morsom – kan tiden være inne for å finne ut av om du har skapt svakheter hos deg selv ved å ikke bruke de svake områdene.

 

Når 8 av 10 kroppsdeler blir trent bedre, vil de siste 2 være automatisk dårligere. Dersom de ikke brukes overhodet, blir de i tillegg reversert, noe som kan mangedoble hvor dårlig de blir i forhold til de 8 trente kroppsdelene.

 

Et tips er da: tren hele kroppen, innvendig og utvendig. Hjerte, lunger, muskler, ledd, hjernen.

 

Kilder:

 

Akademiet For Personlig Trening pensum 2020 – prinsipper for styrketrening